KHÁM BỆNH XƯƠNG KHỚP, LẮP TAY CHÂN GIẢ MIỄN PHÍ
14:02, 23/05/2019


       Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang hợp tác với đoàn bác sĩ - sinh viên thiện nguyện Hoa Kỳ Mercer on Mission -Vietnam tổ chức khám bệnh xương khớp và lắp, thay đổi tay, chân giả miễn phí cho người nghèo trong tỉnh như sau:
       - Đối tượng: bệnh nhân mắc bệnh xương khớp và người có nhu cầu lắp, thay thế tay, chân giả, đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang.
       - Địa điểm: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, số 79 Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
       - Thời gian làm việc 4 ngày: từ ngày 14/6 đến 17/6/2019.
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang thông báo đến người dân trong tỉnh được biết. Bệnh nhân đăng ký trước với Hội để sắp lịch khám theo danh sách.

TẤM LÒNG VÀNG