Trang thông tin điện tử Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang

Các chương trình lớn

Xem với cỡ chữAA

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang tổng kết công tác Chi hội

(09:31 | 12/05/2021)

Đến cuối năm 2015 Hội BT BNN KG có 25 Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo cơ sở hoạt động tại 11 huyện, thị, cơ quan, bệnh viện trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lực lượng nồng cốt đóng góp nhiều công sức và kinh phí vận động tài trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ từ thiện xã hội của Hội BT BNN KG. Chỉ riêng năm 2015 tổng kinh phí vận động tài trợ của Hội trên 62 tỷ đồng, trong đó các chi hội cơ sở đóng góp trên 45 tỷ đồng.

Ngày 9/3/2016 tại hội nghị tổng kết công tác chi hội năm 2015 các Chi hội BT BNN cơ sở đã trình bày về những thuận lợi, khó khăn và trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động tài trợ để thực hiện các chương trình từ thiện xã hội ở địa bàn. Ông Trần Lam Chủ tịch Hội BT BNN KG biểu dương thành tích đóng góp của các chi hội và hội viên trong năm qua. Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động của Hội BT BNN KG và nêu lên nhiều biện pháp nhằm tháo gở khó khăn về điều kiện làm việc và chi phí hoạt động cho các chi hội trong thời gian tới.

Kiều Anh