Danh sách BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022
(09:11 | 19/04/2021)

DANH SÁCH BCH HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO

TỈNH KIÊN GIANG NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)

1. Ông Trương Thắng Trận: Chủ tịch Hội, phụ trách chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

2. Bà Nguyễn Thị Liên: Phó Chủ tịch Thường trực Hội.

3. Bà Trần Thủy Cần: Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra.

4. Ông Nguyễn Xuân Nghiêm: Ủy viên Ban Thường Vụ, Chánh Văn phòng.

5. Bà Trịnh Thị Kiều Diễm: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng.

6. Thượng tọa Thích Minh Tiến: Ủy viên Ban Thường Vụ, Chi hội trưởng chi hội chùa Phổ Minh – TP.RG.

7. Ông Hồ Nhân: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công ty Công nghệ Sinh học Dược Nanogen.

8. Ông Vương Đức Trường: Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát.

9. Ông Lê Văn Thập: Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

10. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Phật Quang.

11. Ông Nguyễn Văn Dốn: Ủy viên Ban Thường vụ, Chi hội trưởng chi hội thị trấn Hòn Đất.

12. Bà Trần Thị Ngọc Cam: Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách các chi hội trên địa bàn huyện Phú Quốc.

13. Ông Trương Tử Minh: Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Công ty TNHH Tân Cường Thành – TP.HCM.

14. Ông Hà Chí Dũng: Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tân Tấn Phát Kiên Giang.

15. Bác sĩ: Hà Văn Phúc: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Sở Y tế.

16. Bác sĩ Trần Thế Vinh: Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Kiên Giang.

17. Bà Nguyễn Hồng Xứng: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

18. Bà Nguyễn Ngọc Ánh: Ủy viên Ban Chấp hành, phụ trách xây dựng chi hội.

19. Bà Thị Hồng Được: Ủy viên Ban Chấp hành, kế toán Hội.

20. Bà Huỳnh Lệ Hằng: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng, phó Ban Kiểm tra.

21. Linh mục Giang Hòa Việt: Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh xứ giáo xứ Phú Hòa, Chi hội trưởng chi hội Giáo Hạt Rạch Gía.

22. Hòa thượng Trần Nhiếp: Ủy viên Ban Chấp hành, Trụ trì chùa Đường Xuồng Mới, chi hội trưởng chi hội xã Định Hòa, Gò Quao.

23. Bác sĩ Nguyễn Minh Khải: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi – TP.HCM.

24. Ông Trịnh Văn Long: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội Hủ Gạo Tình Thương phường Rạch Sỏi – TP.RG.

25. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh.

26. Ông Nguyễn Tấn Vạn: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng biên tập Báo Kiên Giang.

27. Ông Vũ Mạnh Hùng: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tân Hà Phan – TP.HCM.

28. Ông Giang Hán Minh: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó phòng đại diện Bộ y tế phía Nam.

29. Đại đức Thích Minh Phú: Ủy viên Ban Chấp hành, Hội trưởng Hội từ thiện Tường Nguyên – TP.HCM.

30. Ông Phù Thọ Thuận: Ủy viên Ban Chấp hành, Việt kiều Đức.

31. Ông Tăng Kế Diệu: Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Công ty TNHH Sun-meme-d TPRG.

32. Ông Nguyễn Thành Phụng: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội thị xã Hà Tiên.

33. Ông Trần Lưu Giang: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội xã Hưng Yên, huyện An Biên.

34. Đại đức Tuệ Giải: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội chùa Phật Quang – TP.RG.

35. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chí: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

36. Ông Lê Thành Phương: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.

37. Bác sĩ Đỗ Hữu Trí: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, chi hội trưởng chi hội Bệnh viện Đa khoa.

38. Ông Từ Trung Lập: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội xã Tân Thạnh, huyện An Minh.

39. Ông Nguyễn Thành Tạo: Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng chi hội xã Đông Thái, huyện An Biên.

40. Ông Lê Thành Tính: Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh.

41. Luật sư Trần Dũng: Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang.

 

                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                         (Đã ký)

                                                         

                                                                                                   Trương Thắng Trận

BBT